Street Portrait of Simon by Tomasz Kowalski
4
Votes