Hachiko no ken Go Shun'you Kensha by Geoffrey Gilson