Clark Bridge at Alton, Illinois by Jason Whelehon
1
Vote