Mid-Hudson bridge, Poughkeepsie NY by Ryan Hoch
1
Vote