Morning in the mountains by kazuaki koseki
15
Votes