The mihrab inside Ayasofya Müzesi by Mark Prior
3
Votes