3
Votes
Virginia Y's picture

Summerland

Photographer: Verginiya Yancheva
Stylist: Stanimira Stefanova
Hair Stylist: Niki Tonev Hairstylist
MUA: Marina Mladenova / Make Up Artist
Models: Dessy @ Ivet Fashion Model AgencyEpifan and Vladi @ Visages MA
Set designers: Lilyana Semkova and Simona Ilieva
Video: Georgi Zhekov

Log in or register to post comments