6
Votes
Virginia Y's picture

Black Label

Photography by Verginiya Yancheva
Styling by Stanimira Stefanova
Hair by Georgi Petkov for Georgi Petkov
Make up by Marina Mladenova / Make Up Artist
Model ANTONIYA @ Ivet Fashion Model Agency

Log in or register to post comments